Du är här: Gyllins Drängar > Information VT-2018
KALENDARIUM
REPERTOAR
SJUNG MED OSS
PRESSKLIPP
SPEXTAKLET GYLLIN
   

Information VT 2018

Bäste Dräng

Nu har vi klart med övnings- och samvarodagar för våren. För aktuella datum och tider, se kalendariet.

De flesta dagar (undantaget bl.a. 24/5) övar vi 18.30 - 20.00 (utan paus), varefter vi äter och övar sociala färdigheter (hela registret från de mest rudimentära till de mera avancerade).

I de fall vi övar på Berga, ges möjlighet att avsluta med en bit mat (läs pizza) på Bjärreds Krog, som ligger på 150 meters avstånd och stänger kl. 21.

I de fall vi övar på Medborgarhuset, intar vi gemensamt pytt med ägg och rödbetor (samt, naturligtvis, ketchup, HP-sås och knäckebröd med smör) i vår övningslokal. Var och en tar med sig saft, bordsvatten, öl och snaps eller vad annat man vill dricka därtill. Vi passar också på att öva bordsvisorna. Dessa sammankomster avslutas senast kl. 22.00. Den som önskar delta i eftersitsen skall senast fredagen innan övningen ha anmält sitt deltagande så att vi kan beställa rätt mängd pytt och ägg.

Medborgarhuset i Bjärred ligger i korsningen N. Västkustvägen/Lundavägen/Öresundsvägen. Hållplatserna för Lunda-, Lomma- och Malmöbussarna ligger inom 75 meter. Ingång från väster. Våra lokaler ligger på 1:a våningen (sal 2).

På Berga är det, liksom tidigare, sångsalen som är vår övningslokal.

Övningarna kommer att vara på onsdagar eller torsdagar. Vi har undvikit tisdagar eftersom det är många Drängar som då har kollision med andra åtaganden.

Gunnel kommer att leda alla övningar förutom torsdagen 24/5 då Robert kommer att leda oss. Robert har inte möjlighet komma till oss förrän kl. 19.30 och därför kommer övningen att vara mellan 19.30 och 21.30, med paus men utan eftersits. I pausen kommer vi att tacka Robert för hans insatser under 2017 så som vi tackade Bengt vid Drängfesten 12/1.

När hemsidan kommer igång igen läggs sammankomsterna in i kalendariet. All vår planering grundas på att alla i god tid där anger om man skall delta i övningarna respektive eftersitsarna.

Kostnad för deltagande i övning är 20:-/tillfälle och kostnad för maten vid eftersits är självkostnadspris (Exaktare uppgifter kommer inom kort.). För undvikande av betalningsklydd kommer det belopp var och en Dräng efterhand blir skyldig föreningen att aviseras var och en efter Nationaldagen.

Ni deltar i de övningar och de eftersitsar ni önskar, men flitigt deltagande ökar naturligtvis körens förmåga och därmed vår egen lust till sjungande osv, osv.

Obs! Med anledning av den korta ledtiden och hemsidans kollaps kommer vi inte ha gemensam eftersits med pytt i övningslokalen onsdagen 24/1. För Gunnels planering är vi dock tacksamma om ni anmäler deltagande i sångövningen snarast med e-brev till th.hakansson@gmail.com. Möjlighet till eftersits på Bjärreds Krog finns dock.

V.v. boka in ovanstående datum i er kalender samt naturligtvis Nationaldagen 6/6 då vi sjunger i Bergaparken som vanligt och - förhoppningsvis - på Habo Gård.

Stamrepertoaren för 2018 finns att hämta här.

Må väl

Styrelsen i Gyllins Drängar